Skip to content
Affärsidé och vision
Protab Industrier ska vara en samarbetspartner som levererar detaljer till industriföretag inom olika branscher.

Bolaget ska också kunna montera färdiga produkter på uppdrag av kund och även kunna erbjuda t.ex. tredjepartslogistik.

Bolaget ska vara ledande inom sina nischer, om inte med avseende på storlek, så när det gäller kvalitet och leveranssäkerhet.