Affärsidé
Protab är en underleverantör till verkstadsindustrin med inriktning mot svarvning, fräsning och montering. Företaget tillverkar komponenter men erbjuder även kompletta lösningar. Protab medverkar i utveckling, tillverkning och montering av produkter. Genom ett problemlösande förhållningssätt, leveranssäkerhet och kvalitet möter vi kundernas krav. Kunderna är främst inom skogsmaskinstillverkning.

Vision
Protab ska av kunderna uppfattas som en modern och effektiv samarbetspartner. Vi ska vara den mest eftertraktade samarbetspartner i vårt marknadssegment. Detta når vi genom att ständigt utveckla teknik, personalens engagemang och kompetens samt samarbetsformer. Genom att erbjuda flexibla lösningar samt delaktiga och motiverade medarbetare skapar vi ett tydligt mervärde för våra kunder.