Vi är specialister på bearbetning, fräsning, svarvning och montering av sammansatta produkter. Företag som vi samarbetar med ser oss som en avdelning i deras eget företag. Det är vi stolta över.

Företagen väljer i allt högre grad att köpa färdiga systemlösningar som är klara för montage. Det innebär att vår roll som underleverantör utvecklas. Ibland är vi med och diskuterar upplägget redan i konstruktionsfasen för att tillverkning och montering ska bli så kostnadseffektiv som möjligt. Beslutsvägarna är korta och effektiva och vi kan snabbt anpassa oss till våra kunders önskemål.

Vi erbjuder:

  • Fräsning – Fräsning av detaljer till högsta precision.
  • Svarvning – Svarvning av olika ämnen till maximal kvalitet.
  • Montering – Montering av sammansatta produkter.
  • Kapning – Kapning av stångstål, och andra material.
  • Ytbehandling, härdning, lackering, svetsning, kilspårsdragning etc – Genom vårt eget nätverk av utvalda underleverantörer.

Helheten är viktig
När vi på Protab talar om precision gäller det inte bara alla komponenter och detaljer som vi producerar. Det handlar om precision i fler dimensioner än så. Vi tycker att helheten är viktig för en lönsam affär. Det är inte bara priset som är avgörande utan även allt omkring som maskinkapacitet, kompetens, kundbemötande och leveranser i rätt tid.

Vi är säkra på att vi levererar en bättre upplevelse om vi har en förståelse för kundens affär och en insikt i vad komponenten som vi tillverkar ska lösa för uppgift.

Vår specialitet
Skärande bearbetning är vår absoluta hemmaplan. Vi svarvar, fräser och kapar med hög ackuratess. När vi arbetar med sammansatta produkter är det viktigt för oss att varje produkt ska vara omsorgsfullt monterad och 100% rätt. Eftersom vår ambition är att vara en helhetsleverantör så utför vi även ytbehandling, härdning, lackering, svetsning, kilspårsdragning etc, i vårt eget nätverk av utvalda samarbetspartners.

Vi tycker om att ge förslag till förbättringar och i de fall du vill arbeta med en värdeflödesanalys så kan vi även hjälpa till med det.

Vår strävan är helt enkelt att göra det mesta för varje kunds bästa.