Vår ambition är att vi på Protab ska vara din självklara partner. Du som kund ska inte behöva lägga din energi på att fundera över om du ska köpa hela eller delar av din produktion i en annan del av världen. Vi menar att helheten blir bäst då arbetet sker nära.

Varför? Kommunikationsvägarna är enkla. Vi arbetar tillsammans med dig som kund, vi lyssnar på vad du säger och skapar gemensamma förväntningar på kvalitet, utförande och kostnad. Du förkortar ledtider, slipper onödig väntan och dyrbara missar.

Våra maskiner och verktyg håller högsta klass och vi ser hela tiden över våra processer för att de ska vara effektiva. Våra medarbetare är välutbildade inom sina områden, engagerade och leveranserna går snabbt.

Att närhet ger långsiktig lönsamhet har vi sett genom åren tack vare vår snart 30-åriga erfarenhet. Det säger också flera av de vi möter i vår vardag. Dessutom hjälper du miljön.

Protab021