På Protab har vi ett verksamhetsledningssystem som innefattar Miljö, Kvalitet och Arbetsmiljö. Det är uppbyggt enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och OHSAS 18001 (arbetsmiljö).

Syftet med att ha ett dokumenterat ledningssystemet är framför allt att det är ett hjälpmedel för oss att få ännu bättre ordning och struktur på verksamheten. Genom att arbeta förebyggande minskar kvalitetsbristerna och vi kan bli än mer konkurrenskraftiga.