Vår filosofi: Människor, maskiner och material

För att vi ska leva upp till kundernas krav är det viktigt att alla våra medarbetare är motiverade. Alla ska känna sig delaktiga i det vi gör. Var och en ska veta att han eller hon är en betydelsefull del av helheten. Alla ska förstå sin roll i verksamheten. Det gör det nödvändigt med kontinuerlig information. Det är en förutsättning för att alla ska kunna göra ett jobb och ta ansvar. Medarbetarna ska jobba på Protab för att det är roligt – och de ska känna stolthet över det vi gör, tillsammans.

De duktiga medarbetarna är Protabs största tillgång när det gäller att producera med kvalitet och klara konkurrensen. Den kunskap medarbetarna har är det som ligger till grund för vårt erbjudande. Maskiner och processer är redskap som stöttar verksamheten. Vår kompetens omfattar även flexibilitet och uppfinningsrikedom, en lust att lösa problem och klara de utmaningar vi ställs inför – allt till syfte att leverera till kundens bästa!