Svarvning, Fräsning, Montering, Kapning Skärande bearbetning är vår kärna.
Ytbehandling, härdning, lackering, svetsning, kilspårsdragning etc... Genom vårt eget nätverk av utvalda underleverantörer.
Vår filosofi: Människor, maskiner och material.